Binnen onze groepspraktijk hanteren we uniforme tarieven, dit wil zeggen dat elke hulpverlener dezelfde tarieven hanteert.


Wanneer u een aanmelding doet, stemt u in met de door ons gehanteerde werkwijze, bijhorende tarieven en annulatieregeling.

 


Meer info over onze praktijk in Ham of wil je een afspraak maken?

Tarieven


Binnen onze groepspraktijk hanteren we uniforme tarieven. De tarieven voor de onderzoeken zijn steeds inclusief verslag en eindbespreking (tenzij anders vermeld). 


Intakegesprek

70 euro

Sessie van 50 minuten

60 euro

Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen:


 - ADHD

800 euro

 - Autisme spectrum stoornis (ASS)

800 euro

- Combinatie ADHD en ASS

900 euro

Belevingsonderzoek (min. 3 sessies, excl. verslag en eindbespreking)

60 euro per sessie 

Intelligentieonderzoek (excl. verslag en eindbespreking)

200 euro 

Verslaggeving aan externen

50 euro per uur

Annulatieregeling


Indien u niet aanwezig kunt zijn op uw afspraak dient u minstens 48 uur op voorhand uw therapeut te verwittigen op zijn/haar GSM.


Indien dit niet gebeurd is, zal u het bedrag van de afspraak worden gefactureerd. Binnen 't Labyrint Ham passen we deze regeling strikt toe.