Daphne Cuypers

Schoolpsychologe

Specialisatie in diagnostiek ADHD

Daphne (°1996) is in 2019 afgestudeerd als master in de psychologie met optie schoolpsychologie aan de KU Leuven. Na eerste ervaringen in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en het ondersteuningsnetwerk, startte Daphne in augustus 2020 als psycholoog bij de groepspraktijk ’t Labyrint.


Daphne heeft in het verleden voor de optie schoolpsychologie gekozen omdat ze geïnteresseerd is in de ontwikkeling van zowel kinderen als jongeren en de wederzijdse invloed van hun context. Ze zal daarom zowel de kind- als de contextfactoren mee in rekening brengen bij een hulpvraag. Naast haar zelfstandige activiteiten in ’t Labyrint, is Daphne momenteel aan het werk als psychologe in de schoolsector.


Voor Daphne geeft deze praktijk haar de mogelijkheid om zich nog verder te richten op tweedelijnshulp. Ze specialiseert zich dan ook in diagnostiek en de psycho-educatie naar het kind en de context toe. Verdere begeleidingen kunnen hier eventueel uit voortvloeien.


Daphne is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 962124418).

Kunnen wij je helpen?


Onze Diensten