't Labyrint Ham > Werkwijze

Werkwijze


Aanmelden kan op eigen initiatief of via een verwijzing van huisarts of CLB. Kennismaking begint altijd  met een intakegesprek.  Een intakegesprek omvat meestal één of twee gesprekken. We proberen samen een duidelijk zicht te krijgen op uw hulpvraag. Van dit eerste gesprek wordt een intakeverslag opgemaakt.


Daarna komen we tot een behandeladvies. Dit kan onder de vorm van gesprekstherapie, verder onderzoek en zo nodig medicatie en psychiatrisch advies.


Soms is psychodiagnostisch onderzoek nodig, zo kunnen we bijvoorbeeld intelligentie of aandacht en concentratie meten en kenmerken van autisme onderzoeken.


Mits jouw akkoord brengen we jouw huisarts geregeld op de hoogte van jouw situatie . Op jouw vraag en tegen vergoeding maken we een verslag op voor andere betrokkenen, bvb. verslaggeving voor verzekering of geneesheer van de mutualiteit.


Overleg op school (of eventueel in jouw werksituatie ) is mogelijk.


Onze expertise


We bieden kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde begeleiding en behandeling voor psychische moeilijkheden:


  • stemmingsstoornissen (bvb. depressie, schizoaffectieve stoornis, bipolaire stoornis)
  • angsten
  • dwangstoornis
  • andere emotionele moeilijkheden
  • relatieproblemen
  • posttraumatische stressstoornis
  • ontwikkelingsmoeilijkheden zoals ADHD en autisme
  • persoonlijkheidsproblemen
  • psychologische problemen
  • problemen op school
  • hoogbegaafdheid


Mensen met verslaving behoren niet tot onze doelgroep.

Annulatieregeling


Indien u niet aanwezig kunt zijn op uw afspraak dient u minstens 48 uur op voorhand uw therapeut te verwittigen op zijn/haar GSM.


Indien dit niet gebeurd is, zal u het bedrag van de afspraak worden gefactureerd. Binnen 't Labyrint Ham passen we deze regeling strikt toe. 

Kunnen wij je helpen?


Onze Diensten

Copyright © All Rights Reserved